Unidentified case searchRun advanced search

Advanced

 
When they were last seen
 
 
+
+
+
 • Telerau ac Amodau

  Creu dolen gyswllt i’r wefan hon Mae’r Uned yn hapus i annog gosod dolennau cyswllt hyperdestun i’n gwefan, cyn belled â’u bod heb eu bwriadu i’w defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Logo Uned Pobl Coll y DU Ni [ Continue reading ]

   
 • Ymwadiad cyfreithiol

  Hysbysiad preifatrwydd Mae’r dudalen hon yn disgrifio Polisi Preifatrwydd gwefan Uned Pobl Coll y Deyrnas Unedig (UK Missing Persons Bureau).  Nid yw’n berthnasol i wefannau eraill yr ydym yn cysylltu â hwy a allai fod [ Continue reading ]

   
 • Ymwadiad cynnwys

  Ymwadiad cynnwys Mae Uned Pobl Coll y Deyrnas Unedig yn cynnal y wefan hon i wella mynediad cyhoeddus at wybodaeth arbennig er mwyn cynorthwyo datrysiad achosion dienw yn ogystal â darparu cyngor a gwybodaeth gefndirol ynglŷn â’r [ Continue reading ]

   
 • Datganiad hawlfraint

  Mae’r cynnwys a ddangosir ar y wefan hon yn destun amddiffyniad hawlfraint os na nodir i’r gwrthwyneb.  Gellir atgynhyrchu unrhyw gynnwys a gwmpasir gan hawlfraint am ddim, cyn belled â bod y testun heb ei newid nac yn cael ei [ Continue reading ]

   

Questionnaire

We value your opinion. Please take the time to complete our questionnaire.