Unidentified case searchRun advanced search

Advanced

 
When they were last seen
 
 
+
+
+

Rhoi gwybod am Person ar GollCreated: 17-10-12

Os ydych chi'n credu bod rhywun ar goll, yna cysylltwch â'ch gorsaf heddlu leol. Ffonio 101 a rhoi gwybod iddynt y byddech yn hoffi i wneud adroddiad bobl ar goll, neu gallwch fynychu eich gorsaf heddlu leol. Mae'n gred gyffredin bod rhaid i chi aros 24 awr cyn cyflwyno adroddiad ond nid yw hyn yn wir, gallwch wneud adroddiad i'r heddlu cyn gynted ag y byddwch yn meddwl bod person ar goll.

Os ydych yn hynod o bryderus am les y person, yna ffoniwch 999 a gofynnwch am yr heddlu. Gall pobl sy'n fyddar, yn drwm eu clyw neu'r lleferydd testun 999 er bod rhaid i chi fod wedi cofrestru i wneud hynny (www.emergencysms.org.uk).

Nid yw'r Pobl Swyddfa DU ar goll yn cymryd adroddiadau person ar goll.

Mae'r daflen ffeithiau canlynol wedi cael ei ysgrifennu ar gyfer y teuluoedd a ffrindiau o bobl ar goll. Mae'n rhoi cyngor pellach ar beth i'w wneud pan fydd rhywun yn mynd ar goll.

Questionnaire

We value your opinion. Please take the time to complete our questionnaire.

Foreign and Commonwealth Office

Consular assistance when a UK national has gone missing abroad.

Tel. 0207 008 1500