Our website makes use of cookies. Click here for more information.
Close

Rhoi Gwybod Am Person Ar Goll

Os ydych chi'n credu bod rhywun ar goll, yna cysylltwch â'ch gorsaf heddlu leolFfonio 101a rhoi gwybod iddynt y byddech yn hoffi i wneud adroddiad bobl ar gollneu gallwchfynychu eich gorsaf heddlu leolMae'n gred gyffredin bod rhaid i chi aros 24 awr cyn cyflwyno adroddiad ond nid yw hyn yn wirgallwch wneud adroddiad i'r heddlu cyn gyntedag y byddwch yn meddwl bod person ar goll.

Os ydych yn hynod o bryderus am les y person, yna ffoniwch 999 a gofynnwch am yrheddlu. Gall pobl sy'n fyddar, yn drwm eu clyw neu'r lleferydd testun 999 er bod rhaid i chifod wedi cofrestru i wneud hynny (www.emergencysms.org.uk).

Nid yw'r Pobl Swyddfa DU ar goll yn cymryd adroddiadau person ar goll.

Mae'r daflen ffeithiau canlynol wedi cael ei ysgrifennu ar gyfer y teuluoedd a ffrindiau o bobl ar goll. Mae'n rhoi cyngor pellach ar beth i'w wneud pan fydd rhywun yn mynd ar goll.

Downloads