Ymwadiad cynnwys

Mae Uned Pobl Coll y Deyrnas Unedig yn cynnal y wefan hon i wella mynediad cyhoeddus at wybodaeth arbennig er mwyn cynorthwyo datrysiad achosion dienw yn ogystal â darparu cyngor a gwybodaeth gefndirol yngl┼Ěn â’r Uned.  Ein nod yw cadw’r wybodaeth yn gyfoes a chywir.  Os tynnir ein sylw at gamgymeriadau, byddwn yn ceisio eu cywiro cyn gynted â phosib.

Fodd bynnag, nid yw’r Uned yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am y deunydd ar y wefan.  Nid yw’r deunydd

  • wedi’i fwriadu i gwrdd ag amgylchiadau arbennig unrhyw unigolyn neu endid penodol.
  • o reidrwydd yn gynhwysfawr, yn gyfan, yn gywir neu’n gyfoes.
  • yn gyngor proffesiynol na chyfreithiol (os oes angen cyngor penodol arnoch, dylech gysylltu â pherson sy’n meddu ar y cymwysterau proffesiynol addas bob amser.)

ac weithiau

  • mae’r cynnwys wedi cysylltu â gwefannau allanol nad oes gan yr Uned arolygaeth ohonynt ac nad yw’r Uned yn cymryd cyfrifoldeb amdanynt.

Fyddech cystal â nodi na fedr gwarantu fod dogfen sydd ar gael ar-lein yn atgynhyrchu yn union dogfen sydd wedi ei mabwysiadu yn swyddogol.

Back to the top