Mae’r cynnwys a ddangosir ar y wefan hon yn destun amddiffyniad hawlfraint os na nodir i’r gwrthwyneb.  Gellir atgynhyrchu unrhyw gynnwys a gwmpasir gan hawlfraint am ddim, cyn belled â bod y testun heb ei newid nac yn cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Lle mae unrhyw wybodaeth hawlfreintiedig o’r wefan hon yn cael ei ailgyhoeddi neu ei chopïo i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod ei statws hawlfreintiedig.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd wedi’i ddiogelu yn cynnwys deunydd ar y wefan hon sydd wedi’i nodi fel hawlfraint trydydd parti.  Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan y rhai sydd yn dal yr hawlfraint.

Am wybodaeth bellach ar bolisi hawlfraint a threfniadau trwyddedu yr Uned, cysylltwch â ni.

Back to the top