Creu dolen gyswllt i’r wefan hon

Mae’r Uned yn hapus i annog gosod dolennau cyswllt hyperdestun i’n gwefan, cyn belled â’u bod heb eu bwriadu i’w defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Logo Uned Pobl Coll y DU

Ni chaniateir y defnydd o logo yr Uned, neu logos unrhyw drydydd parti y ceir mynediad ati trwy’r wefan hon.

Dolennau cyswllt i wefannau eraill

Bwriad y dolennau cyswllt ar wefan yr Uned yw i fynd â chi at wefannau eraill.  Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid ydym yn gwarantu bydd y dolennau cyswllt yn gweithio.

Ni fynegir nac awgrymir cefnogaeth na chymeradwyaeth o unrhyw endid trydydd parti na’u cyngor, barn, gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau gan wybodaeth ar y wefan hon na chyswllt hyperdestun at neu o wefannau neu dudalennau trydydd parti.

Amddiffyniad rhag firws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio’r deunydd a gyhoeddir ar y wefan hon.  Rydym yn argymell rhedeg rhaglen gwrthfirws ar bob deunydd a lawr lwythir o’r rhyngrwyd.  Ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad na niwed i’ch data neu eich system gyfrifiadur gallai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd o’r wefan hon.

Gwybodaeth diogelu data

Bydd yr Uned yn prosesu’r data o’ch hadborth a’ch sylwadau penodol.  Gallwn ddatgelu’r data hyn i unrhyw berson neu sefydliad ar gyfer y pwrpasau y’i casglwyd neu lle bo’r Ddeddf Diogelu Data 1998 yn caniatáu hynny.  Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â chi, fel testun data, i unrhyw endid trydydd parti digyswllt.

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Uned yn dal yr hawl i gasglu gwybodaeth yngl┼Ěn â defnydd o’r wefan.  Mae unrhyw wybodaeth a gesglir, gan fwyaf, ar gyfer defnydd mewnol i’n galluogi i fireinio a gwella’r wefan hon. 

Back to the top